T.C.O. - Celkové náklady na vlastnictví

T.C.O. (Total Cost of Ownership) – Celkové náklady na vlastnictví

 

T.C.O. je jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro každého, jehož úkolem je efektivní správa a analýza nákladů na provoz vozového parku. Zkratkou T.C.O. se rozumí celá řada výdajů, amortizací a investic vztahujících se k používání a údržbě vlastního vozového parku. Mezi tyto ukazatele patří položky představující v průměrné procentuální výši následující hodnoty:
 

  3 roky / 120 000 km SEGMENT C (např. Peugeot 308, Toyota Auris, Fiat Bravo)
  Amortizace a úrok 44%
  Administrativní náklady 1%
  Povinné ručení 2%
  Havarijní pojištění 6%
  Asistenční služby 1%
  Náklady na servis 10%
  Pneumatiky 5%
  Daně a poplatky 2%
  Náklady na PHM 29%
  Celkem náklady T.C.O. 100%

 

 

 

T.C.O. (celkové náklady na vlastnictví),
průměrné hodnoty dosahované u vozidel v segmentu C

T.C.O. (celkové náklady na vlastnictví), průměrné hodnoty dosahované u vozidel v segmentu C

 

Modelové vyjádření celkových nákladů na vlastnictví u průměrného vozidla v segmentu C (například Peugeot 308) při provozu vozidla po dobu 36 měsíců a 120 000 km.

 

Položka „Náklady na PHM“ představuje přibližně asi 22 % až 40 % z celkových nákladů T.C.O. v návaznosti na velikost vozidla a pokles hodnoty vozidla. Proto hraje volba modelu a motorizace důležitou roli již v okamžiku počáteční investice. Motory Peugeot HDI poslední generace jsou mimořádně obchodně úspěšné díky nízké spotřebě paliva a minimálnímu dopadu na životní prostředí (mají totiž minimální emise CO2 a veškerý použitý materiál je recyklovatelný).

 

 

850;1010;manager_guide_cpn_and_salvage_value