Financování

FinancováníFinancování

V důsledku legislativních změn, které vstoupily v platnost k 1. 1. 2008 (sjednocení a zvýšení délky odepisování s minimální délkou finančního leasingu), došlo ke změnám v aplikaci jednotlivých finančních produktů ve vztahu k pořízení motorových vozidel. Dříve dominantní finanční leasing ztratil jednu ze svých klíčových výhod – možnosti „umoření“ nákladu na pořízení vozu v kratší době než v případě klasického odpisování vozu v majetku společnosti (3 versus 4 roky). Snížení podílu finančního leasingu na celkovém trhu financování motorových vozidel bylo téměř absolutně nahrazeno zvýšením podílu spotřebitelského úvěru, který dokáže finanční leasing ve většině aplikací adekvátně nahradit. Zároveň došlo k potvrzení dlouhodobého trendu v oblasti operativního leasingu, kde dochází k dalšímu meziročnímu růstu.

Standardní doba odepisování je 60 měsíců a minimální délka finančního leasingu je 54 měsíců.

U všech typů financování uvádíme i přehled „pozitiv“ a „negativ“ jednotlivých produktů, ale zároveň upozorňujeme, že se jedná pouze o orientační pomůcku a vhodnost konkrétního způsobu financování vozu je třeba stanovit individuálně. Samozřejmě v případě potřeby jsme připraveni s vámi vaše požadavky a konkrétní situaci prodiskutovat osobně.

 
 
 
 
Finanční leasing odkaz
 
Finanční leasing
 
 
 
Spotřebitelský úvěr - odkaz
 
Spotřebitelský úvěr
 
 
 
 
 
 
Operativní leasing odkaz
 
PEUGEOT OPERATIVE LEASE
 
 
 
850;1030;manager_guide_financing