Peugeot Operative Lease

Operativní leasing header

 
 
 

Operativní leasing

PEUGEOT OPERATIVE LEASE

Jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem (leasingovou společností) a leasingovým nájemcem. Uzavírá se na relativně krátkou dobu pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu podle platné legislativy. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků zákazníka. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví pronajímatele.

Účtování nákladů: splátka je provozním nákladem (typická služba), předmět financování není odepisován klientem, ale leasingovou společností.

Režim DPH: klient si uplatňuje odpočet DPH průběžně ze splátek.

VÝHODY
+ nevstupuje do aktiv (nemá vliv na ROA)
+ rovnoměrné cash-flow
+ klient financuje a platí úroky pouze z nájemného, nefinancuje hodnotu celého vozu
+ pružnost ve stanovení velikosti flotily vozů
+ redukce admin. nákladů na straně klienta


PEUGEOT OPERATIVE LEASE si můžete sjednat:

 • pro osobní i užitková vozidla
 • v délce splácení od 24 do 60 měsíců
 • s nájezdem od 40 000 km do 200 000 km

DALŠÍ VÝHODY PEUGEOT OPERATIVE LEASE

+ bez ztráty hotovosti / nemusíte skládat počáteční akontaci
+ bez změny splátky / jistota fixní měsíční splátky po celou dobu trvání smlouvy
+ bez daňových ztrát / splátka je nákladovou položkou, je tedy plně daňově odečitatelná
+ bez zbytečné administrativy / vozidlo spravuje leasingová společnost od dodání až po opětovný prodej
+ bez časových ztrát / v rámci full-service leasingtu jsou vám poskytnuty služby šetřící váš čas (údržba, pneuservis, asistence, atp.)
+ bez rizika / leasingová společnost nese riziko zůstatkové hodnoty
+ bez opotřebení vozů / záruka neustálé obnovy vozového parku novými bezpečnými a spolehlivými vozy
+ bez starostí s odkupem / leasingová společnost se postará o odkup vozu po skončení smlouvy

VARIANTY PEUGEOT OPERATIVE LEASE

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB

PEUGEOT FINANCE vám připraví výhodné financování nájmu vozu včetně pojištění dle vašich potřeb.

Fixní měsíční splátky obsahují

 • finanční splátku
 • havarijní pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla
 • pojištění čelního skla
 • silniční daň
 • poplatky za rádio
 • on-line reporting Fleet Monitor

FULL-SERVICE LEASING

PEUGEOT FINANCE se postará nejen o financování vozu, ale nabídne vám také kompletní balíček flexibilních služeb (servis, výměna pneumatik, asistenční služby apod.).

Fixní měsíční splátky obsahují

 • finanční splátku
 • pojištění (havarijní, povinné ručení, sklo)
 • servisní náklady
 • pneuservis
 • asistenční služby
 • tankovací karty
 • náhradní vozidlo
 • veškeré poplatky a daně (dálniční, silniční, rádio), administrativa
 • pojištění právní ochrany
 • doplňková pojištění (zavazadla, úraz, atd.)
 • on-line reporting Fleet Monitor

 

 

 

850;1033;manager_guide_financing_active_leasing