Finanční leasing

Finanční leasing

 
 
 

Finanční leasing

Finanční leasing je finančním pronájmem. Předmět leasingové smlouvy je po celou dobu trvání smluvního vztahu ve vlastnictví leasingové společnosti, nájemce je provozovatelem. Součástí smlouvy je předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové smlouvy za předem definovanou cenu (příp. poplatek). Předmět financování není v průběhu smlouvy v aktivech (majetku) společnosti do kterých může, ale nemusí vstoupit teprve po skončení leasingové smlou vy. V současnosti je minimální délka finančního leasingu stanovená pro podnikatele na 54 měsíců.

Účtování nákladů: splátka je časově rozlišeným provozním nákladem, předmět financování není odepisován klientem, ale leasingovou společností.

Režim DPH: klient si uplatňuje odpočet DPH ze splátky průběžně, dle splátkového kalendáře. Financovanou hodnotou je v případě fin.leasingu vždy cena bez DPH.

VÝHODY
+ nevstupuje do aktiv (nemá vliv na ROA)
+ nejsnažší dostupnost

850;1031;manager_guide_financing_financial_leasing